โฆษณาแบบ ป้ายโฆษณา (Banner)

ชนิดแพ็คเกจ : แบบนับจำนวนการแสดงแบนเนอร์
ข้อดีก็คือ ระบบจะคิดตามจำนวนครั้งที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ คุณจะเสียเงินตามที่มีคนเห็น โฆษณาของคุณ เท่านั้น
แม้ว่าแบนเนอร์ของผู้ลงโฆษณาจะหมุนเวียนมาแสดงก็ตาม
ขนาดป้ายชื่อแพ็คเกจ จำนวนครั้งที่แสดง ราคา ราคา/แสดง 1 ครั้ง
468x60 px PPM-2 10,000 200.00 0.0200
468x60 px PPM-1 4,000 100.00 0.0250
125x125 px PPM-7 20,000 250.00 0.0125
120x240 px PPM-6 10,000 200.00 0.0200
120x60 px PPM-8 30,000 200.00 0.0067
ชนิดแพ็คเกจ : แบบคลิ๊กผ่านป้าย
ข้อดีคือ ระบบจะคิดเงินก็ต่อเมื่อมีคนคลิ๊กผ่านป้ายโฆษณาของคุณเท่านั้น ไม่ว่าแบนเนอร์จะแสดงจำนวนกี่ครั้งก็ตาม
ฉนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่า โฆษณาจะติดในตำแหน่งใดในหน้านั้น
ขนาดป้าย ชื่อแพ็คเกจ จำนวนครั้งที่คลิ๊ก ราคา ราคา/คลิ๊กผ่าน 1 ครั้ง
468x60 px PPC-2 1,000 1000.00 1.00
468x60 px PPC-1 500 600.00 1.20
125x125 px PPC-6 1,000 600.00 0.60
120x240 px PPC-7 500 500.00 1.00
120x60 px PPC-8 2,000 500.00 0.25
ชนิดแพ็คเกจ : แบบเหมาตามระยะเวลา
จะเหมือนเว็บไซต์ปกติทั่วไปที่ใช้แบบเหมาจ่ายรายเดือน
ขนาดป้าย ชื่อแพ็คเกจ ระยะเวลา ราคา ราคา/เดือน
468x60 px TBSTD-6 6 เดือน 1,620.00 270.00
468x60 px TBSTD-3 3 เดือน 900.00 300.00
468x60 px TBSTD-1 1 เดือน 320.00 320.00
125x125 px TB125-6 6 เดือน 900.00 150.00
125x125 px TB125-3 3 เดือน 500.00 166.67
125x125 px TB125-1 1 เดือน 180.00 180.00
120x240 px TB240-3 3 เดือน 1,000.00 333.33
120x240 px TB240-1 1 เดือน 350.00 350.00
120x60 px TBMINI-3 3 เดือน 250.00 83.33
120x60 px TBMINI-1 1 เดือน 100.00 100.00