ขั้นตอนในการ ลงโฆษณา ใน AdManagement System


1. สมัครสมาชิก ลงโฆษณา ที่ http://www.chaonet.com/AdManagement/index.php
2. เข้าระบบด้วยชื่อที่ สมัคร
3. ดูตารางโฆษณาที่ http://www.chaonet.com/AdManagement/package.html
4. เข้ารายการ เพิ่มเงินในบัญชี
5. คุณสามารถเติมเงินเข้าในบัญชี ได้ 3 วิธี
  5.1. Paypal
  5.2.Paysbuy
  5.3.โอนเงิน (หลังจากโอนแล้วกรุณาแจ้งให้ เราทราบ ตามรายละเอียด)
6. ทางผู้ดูแลระบบ จะเติมเงิน เข้าในบัญชีของคุณหล้งจากได้รับเงินแล้ว
7. คุณเข้าระบบอีกครั้ง แล้วไปเลือก แพกเกจ โฆษณา
8.โฆษณา จะเริ่มใช้งานได้ทันที